Bezpečné využívanie smartfónov na školách

    Náš kolega Juraj Holdoš bol ako významný odborník prizvaný do Pracovnej skupiny pre prípravu bezpečného využívania smartfónov na školách. Zámerom expertíznych stretnutí uvedenej pracovnej skupiny koordinovanej Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie je pripraviť odborné stanovisko pre návrh smernice pre základné i stredné školy na Slovensku vzhľadom k používaniu smartfónov a iných prenosných digitálnych zariadení v školskom prostredí. Tešíme sa a blahoželáme!