Mladým talentom poradenstva 2022 naša absolventka

    Laureátka Barbora Molčanová

    Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave ocenil 15. 3. 2023 významné osobnosti poradenstva, ktoré sa snažia pomáhať deťom a ich rodinám v náročných životných situáciách. Medzi ocenenými sa nachádzala i naša úspešná absolventka, Mgr. Barbora Molčanová, ktorá pracuje ako psychologička v Centre poradenstva a prevencie v Sabinove. Stala sa laureátkou v kategórii Mladý talent poradenstva 2022. Veľmi sa tešíme z jej úspechu a srdečne jej blahoželáme.