Australian Humour Studies Network

    Na začiatku februára roku 2024 sa náš kolega Mgr. Róbert Ďurka, PhD. zúčastnil na prestížnom vedeckom podujatí – 30. ročníku konferencie Australian Humour Studies Network, ktoré prebiehalo v Brisbane na University of Queensland (patrí medzi 50 najlepších univerzít na svete). Zdarne prezentoval aktuálnu výskumnú štúdiu na tému Relations between comic styles and creativity (Preliminary results), čím úspešne reprezentoval našu katedru psychológie. Ďakujeme!