Výskum psychológov – našich absolventov o kyberpriestore

    O tom, aký vplyv má internet a s ním spojené sociálne siete na adolescentov, je výskum odborníkov z Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, medzi ktorými vynikajú naši úspešní absolventi – Mgr. Barbora PovažanováMgr. Gabriel Kňažek. Pre svoj výskum s názvom Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu získali grantovú finančnú podporu a momentálne už sumarizujú výskumné závery v intervenčných programoch i metodických príručkách zameraných na prácu s dospievajúcimi ohrozenými problémovým používaním internetu, digitálnych hier a sociálnych sietí.

    O výstupoch z výskumu sa možno dočítať aj tu.

    Tešíme sa, že sa našim absolventom darí a želáme im ďalšie úspechy v ich akademickej kariére.