Odborná exkurzia na katedre

    V pondelok 23. 10. 2023 na našu katedru psychológie zavítala návšteva študentov z Gymnázia sv. Františka v Žiline. V rámci semináru zo psychológie vedeného PhDr. Annou Poláčkovou (riaditeľka gymnázia) absolvovali u nás 30 stredoškoláci odbornú exkurziu. V prvej - teoretickej časti boli návštevníkom stručne prezentované základné informácie o fungovaní katedry ako vysokoškolského vedecko-pedagogického pracoviska, ďalej bol krátko predstavený študijný program psychológia spolu s jedinečnými špecifikami jeho výučby. Následne exkurzia pokračovala praktickým blokom zameraným na rozličné aktivity približujúce špeciálne oblasti vybraných psychologických disciplín. Študenti mali možnosť oboznámiť sa v našom psycholaboratóriu so psychodiagnostickými nástrojmi a pomôckami, reálne si ich vyskúšať a tiež bol vytvorený priestor pre zážitkovú prácu s terapeutickými kartami. Ďakujeme za milú návštevu a budeme sa veľmi tešiť, ak sa niekto z účastníkov exkurzie rozhodne pre štúdium psychológie práve na našej filozofickej fakulte.