O doktoroch klaunoch v podaní Alberta Dionigiho

    Psychológia humoru inak

    V rámci predmetu Psychológia humoru bola realizovaná prednáška doktora Alberta Dionigiho na tému Healthcare Clowning: The clown as interpreter of emotions. Prednášajúci priblížil svoju vlastnú prácu doktora klauna, pričom poukázal na dôležitosť tak teoretickej, ako i praktickej prípravy doktorov klaunov na ich činnosť. Nebola opomenutá ani významnosť výskumných štúdií zameraných na efektivitu práce zdravotných klaunov.

    Alberto Dionigi je psychológ, psychoterapeut a pôsobí i ako doktor klaun. Je šéf-editorom vedeckého časopisu RISU (Rivista Italiana di Studi sull`Umorismo). V spoluautorstve pripravil publikácie Psicologia dell’Umorismo (Psychológia humoru) a La clownterapia: Teoria e pratiche (Klaunská terapia: teória a prax). Je autorom viac ako 50 vedeckých štúdií orientovaných predovšetkým na prácu doktorov klaunov.