Vložiť sa do (štúdia) psychológie

    Ako každý rok, i tentokrát sme sa spoločne stretli s našimi prvákmi bakalárskeho štúdia psychológie na našom obvyklom psychomeetingu. Stretnutie sa nieslo v duchu obyčajných informácií spätých s vysokoškolským štúdiom, ktoré však môžu v istom čase urobiť samotné štúdium psychológie na našej katedre neobyčajným: stačí sa len celou svojou bytosťou do štúdia vložiť a pôjde to takmer samo ;-)

    Po úvodnom predstavení vyučujúcich a študentov – ak by som bol/a zvieraťom, bol/a by som – sme zo zvieracej ríše rýchlo vhupli do vysokoškolskej reality – prednášky, cvičenia, semináre, konzultačné hodiny, študentská vedecká a odborná činnosť, sociálne siete, tútoring, asociácia študentov a absolventov psychológie, ... A mnohé ďalšie užitočné informácie; veríme, že nápomocné pre našich prvákov aktuálne sa nachádzajúcich na štartovacej čiare do štúdia psychológie, do ktorého im želáme veľa chuti a nemenej úspechov.