Tradične všetci spolu na katedrovici

    V stredu 7. decembra 2022 sa na našej katedre psychológie v poobedňajších hodinách uskutočnila tradičná (pred)vianočná psychoparty. Študenti v prvom ročníku magisterského štúdia pripravili bohatý a zábavný program, ktorý sa niesol v príjemnom súťaživom duchu. Svoje schopnosti a zručnosti pri rozličných aktivitách mohli predviesť najmä naši prváci v bakalárskom stupni štúdia, a to s veľkou kolegiálnou podporou a povzbudením svojich starších spolužiakov. Počas programu sa uskutočnil aj humorný kvíz pre vyučujúcich katedry, ktorého cieľom bolo odhaliť, ako sa navzájom vnímajú a nakoľko sa medzi sebou poznajú. Výsledok bol jedinečný ;-)

    Ďakujeme organizátorom za prípravu psychoparty, hojnú účasť študentov a nimi vytvorenú skvelú atmosféru. Opäť sa potvrdilo, že človek je svojou povahou tvor spoločenský a my sa tešíme na takéto spoločenské a spoločné stretnutie opäť o rok.