Témy klinickej psychológie v Ozbrojených silách SR

    Navštívila nás naša absolventka pôsobiaca ako psychologička v OZ SR

    Štruktúra psychologickej služby Ozbrojených síl Slovenskej republiky a úloha psychológov v rezorte obrany bola priblížená počas prednášky vedenej kapitánkou, profesionálnou vojačkou, psychologičkou a zároveň našou absolventkou Mgr. Emíliou Kinskou v utorok 3. mája 2022. Medzi hlavné psychologické činnosti psychológa v ozbrojených silách patrí okrem iného zvyšovanie psychickej pripravenosti personálu prostredníctvom psychologickej prípravy a zároveň zabezpečovanie psychologickej starostlivosti o profesionálnych vojakov po ich návrate zo zahraničných vojenských operácií a misií. Počas prednášky mali študenti a študentky možnosť preniknúť do troch zaujímavo prezentovaných kazuistík, prípadových štúdií, prostredníctvom ktorých boli atraktívne predstavené rozmanité témy klinickej psychológie. I tu sa ukázal nevyhnutný interdisciplinárny prienik medzi jednotlivými psychologickými odbormi.

    Odborné podujatie zorganizovali naši študenti psychológie angažujúci sa v rámci ružomberskej pobočky Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie (SAŠAP). Ďakujeme.