Spoločné stretnutie študentov a vyučujúcich katedry psychológie

    Študentky a študenti v prvom ročníku bakalárskeho štúdia psychológie sa v stredu 19.10.2022 stretli s vyučujúcimi katedry psychológie na tradične – každoročne organizovanom psychomeetingu. V rámci tohto (ne)formálneho stretnutia boli oboznámení s vysokoškolským štúdiom vzdelávania ako i s výhodami a povinnosťami, ktoré z neho vyplývajú. Prvoradým cieľom bolo však posilniť motiváciu do štúdia psychológie a ponúknuť aktuálne novinky zo súčasného psychologického diania. V závere bol vytvorený priestor pre otázky, námety a podnety zo strany všetkých zúčastnených. Tešíme sa na ďalšie spoločné obohacujúce stretnutia.