prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  podľa individuálnej dohody

  doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.

  podľa individuálnej dohody

  doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

  pondelok      08:00 – 08.45

  pondelok      11:20 – 12.05

   Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  utorok           08:50 – 09:35

  streda            08:50 – 09:35

   Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

  streda          15:30 – 16:15

  streda          08:45 – 09:30

  Mgr. Katarína Matejová, PhD.

  utorok             13:50 – 14:35

  štvrtok            13:00 – 13:45