Spomínali sme na bývalého rektora Katolíckej univerzity a kňaza Tadeusza Zasępu

  Ružomberok, 27. 9. 2021 – Ubehlo päť rokov, odkedy nás navždy opustil spoluzakladateľ študijného odboru žurnalistika na Filozofickej fakulte (FF) v Ružomberku a neskorší rektor Katolíckej univerzity (KU). Na profesora Tadeusza Zasępu v pondelok 27. septembra spomínali jeho niekdajší študenti, spolupracovníci, rodina, priatelia i súčasné vedenie KU.
  Spomínali sme na bývalého rektora Katolíckej univerzity a kňaza Tadeusza Zasępu

  Spomienkové stretnutie v Ružomberku pripravila katedra žurnalistiky, na ktorej Zasępa pôsobil odkedy prijala v roku 2002 prvých študentov.

  „Spomínali sme si na milého a dobrého človeka. Zažil som ho ako pedagóga, neskôr kolegu a potom aj ako rodinného priateľa. Ak ste však aj neboli s ním v tak blízkom vzťahu, on každého človeka vnímal ako jedinečného, ako človeka s veľkou hodnotou, a takto sa aj správal. Boli to vždy milé, srdečné a ľudské stretnutia,“ opísal svoje spomienky vedúci Katedry žurnalistiky na FF KU Pavel Izrael.

  Akademicko-kultúrny program tvorili ukážky z filmu Pán rektor, ktorý o Zasępovi natočili dvaja absolventi žurnalistiky Matúš Demko a Jakub Krška. Hudobné a recitačné pasáže striedali zase spomienky niekdajších spolupracovníkov a kolegov. Na rodáka z poľskej Čenstochovej spomínali ako na pedagóga, vedca, duchovného otca, rektora, priateľa, no najväčšmi rezonoval jeho osobný ľudský prístup a heslo „unaviť sa človekom“, ktorým sa neochvejne riadil.

  „Vnímam ho ako rektora, ktorý tu pôsobil dosiaľ najdlhšie – šesť rokov a mal odvahu, veľké vízie a veľké ciele vďaka ktorým dnes máme Univerzitnú knižnicu KU. Keby nebolo jeho zanietenosti a presvedčenia, tak tu nie je,“ povedal na stretnutí rektor KU doc. Jaroslav Demko a dodal: „veľmi výraznou osobnosťou však bol aj pre svoj ľudský rozmer. Mal pre človeka vždy úsmev, ochotu ho povzbudiť a najmä si nájsť pre každého čas.“

  Na spomienke sa zúčastnili aj 1. radkyňa poľského veľvyslanectva na Slovensku Monika Walczak, Honorárny konzul Poľskej republiky v Liptovskom Mikuláši Tadeusz Frąckowiak a rovnako aj Honorárny konzul Poľska v Prešove Ján Hudacký. Predseda vedeckej rady Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied prof. Róbert Lapko pri tejto príležitosť oznámil, že prvý zväzok nového prekladu Lukášovho evanjelia, vychádzajúceho v najbližších dňoch, venovali práve niekdajšiemu rektorovi KU.

  Po spomienkovej slávnosti v priestoroch univerzitnej knižnice pokračovalo stretnutie spoločnou modlitbou pri hrobe T. Zasępu na ružomberskom cintoríne a následne svätou omšou v jezuitskom kostole, ktorú celebroval bývalý generálny vikár Spišskej diecézy a niekdajší prorektor KU Mons. Anton Tyrol.

   

  Katedra žurnalistiky

  Foto: Martin Buzna