Zahraničné projekty

  Počet nájdených projektov: 17

  Summer school for journalism students

  Číslo projektu:12320036 Doba riešenia projektu:15. Sept 2023 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  European Perspectives on Climate, Conflict and Migration/ Európske pohľady na klímu, konflikt a migráciu (EUPECCOM)

  Číslo projektu:101127675 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Jún 2026
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40779675 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  (Project on the resilience and recovery of Scout communities in Slovakia across three bans in the 20th century)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40742686 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  (Project on Tomislav Kolakovic Poglajen, the Rodina movement, the Fatima Community, and the secret underground Church in post-WWII Slovakia)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40779945 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:doc. Victor Khroul, Ph.D.

  (project on underground Catholic press communities)

  Resilience and Recovery

  Číslo projektu:40468037 Doba riešenia projektu:1. Sept 2023 - 30. Apr 2024
  Vedúci projektu:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek

  (Project on the Word of Life youth group that met in Šaľa under the Communist regime and how this community connects to the broader Focolare Movement and Mariapoli meetings.)

  The Contribution of ‘Peripheries Research’ to European Studie

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2023 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  Media Literacy Essential Competence for European Digital Citizenship (MELIECOMEDICI)

  Číslo projektu:ID 101047851 Doba riešenia projektu:1. Jan 2022 - 1. Jan 2024
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Faith and Freedom Research Project

  Číslo projektu:IRB approval 21-01-6381 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Jan 2022
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Donor: Nanovic Institute, University of Notre Dame (Indiana, USA)

  CO:RE – Children Online: Research and Evidence)

  Číslo projektu:ID 871018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  The Ukrainian Crisis: Challenge for European integration (UCCHEI)

  Číslo projektu:587609-EPP-1-2017-1-SK-EPPJMO-MODULE Doba riešenia projektu:1. Sept 2017 - 31. Aug 2020
  Vedúci projektu:Mgr. Ivan Koniar, PhD.

  Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Číslo projektu:ID #57397 Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda

  Projekt zameraný na preskúmania otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie vedy.

  Service-Learning Capacity Building Program for Higher Education

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 31. Dec 2017

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Jan 2014 - 1. Jan 2017
  Vedúci projektu:N/A

  Tématickým zámerom projektu je výskum kresťanskej intelektuálnej kultúry so zameraním na recepciu a reflexiu antiky a jej hodnôt. Projekt dosahuje svoje ciele prostredníctvom vytvorenia medzinárodnej platformy pre akademickú kooperáciu v...

  Divine Foreknowledge, Grace and Human Freedom (Analytic Theology: The Convergence of Philosophy and Theology)

  Číslo projektu:ID #15571 Doba riešenia projektu:1. Sept 2011 - 31. Aug 2014
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda

  Projekt predmetne zameraný na skúmanie vzťahu božieho predvedenia, milosti a ľudskej slobody.

  On What There Is: Varieties of Realism

  Číslo projektu:ID#15637 Doba riešenia projektu:1. Sept 2011 - 31. Aug 2014
  Vedúci projektu:N/A

  Analýza rozličných podôb realizmu a antirealizmu v oblastiach filozofie vedy, jazyka, mysle, literatúry a vo filozofii histórie.

  Bible and Christianity in Phraseology

  Číslo projektu:443.20102828-4 Doba riešenia projektu:1. Jan 2011 - 1. Jan 2013
  Vedúci projektu:Dana Baláková

  Slovensko-nemecko-ruský projekt Projekt Bible and Christianity in Phraseology sa na pozadí spoločného európskeho dedičstva zameral na výskum biblickej frazeológie v národných i nadnárodných reláciách, a teda výskumu národnej i...