Cena dekana FF KU v Ružomberku za rok 2020

Dekan fakulty udelil toto tradičné ocenenie spolu štyrom vyučujúcim a študentom na zasadnutí kolégia dekana 23. 6. 2021.
Cena dekana FF KU v Ružomberku za rok 2020

Dekan fakulty udelil toto tradičné ocenenie spolu štyrom vyučujúcim a študentom na zasadnutí kolégia dekana 23. 6. 2021. V rámci každoročnej výzvy na zasielanie návrhov na Cenu dekana FF KU v Ružomberku za rok 2020 zamestnanci a študenti fakulty zaslali spolu osem návrhov na ocenenia v troch rôznych kategóriách. Nominácie prerokovala komisia na svojom videokonferenčnom zasadnutí 31. 5. 2021 a dekan sa následne rozhodol, že Cena dekana FF KU v Ružomberku za rok 2020 bude udelená štyrom navrhnutým. Ďakujeme za všetky návrhy a blahoželáme oceneným! 

V kategórii pedagogická činnosť bola ocenená Eva Urbanová, ktorá pôsobí na katedre slovenského jazyka a literatúry. Hoci na fakulte vyučuje iba prvý rok, študenti oceňujú kvalitu jej výučby a jej ľudský prístup. Ako uvádza navrhovateľ, jej hodiny sú „atraktívne, pestré, nie monotónne, a obohacujúce“.

V kategórii publikačná a vedeckovýskumná činnosť si cenu odniesla Terézia Rončáková z katedry žurnalistiky. Tradične patrí medzi najproduktívnejších autorov pôsobiacich na fakulte, pričom aj v roku 2020 to potvrdila množstvom publikácií. Okrem iného jej vyšli tri štúdie v indexovaných časopisoch, jedna vysokoškolská učebnica a ďalšie vedecké práce v domácich i zahraničných vydavateľstvách.

Najťažšie bolo vybrať z viacerých zaujímavých nominácií študentov. Dekan sa nakoniec rozhodol udeliť cenu dvom z nich. Daniel Čollák, študent učiteľstva anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy, bol ocenený za jeho študentskú akademickú angažovanosť. Tradične zastupuje študentov fakulty a univerzity na rôznych fórach (napr. v AS KU) a tiež sa podieľa na aktivitách zameraných na zlepšenie podmienok pre študentov univerzity. 

Andrea Miškovová, študentka psychológie, bola ocenená za vynikajúci prospech, za jej usilovnú prácu v Poradenskom centre KU a za asistenciu študentom so špecifickými potrebami. Ako uvádza navrhovateľka, „svojimi pomáhajúcimi aktivitami a obetavou prácou šíri dobré meno katedry a fakulty“.