Informácia o zimnom semestri 2021/2022

Informácia o zimnom semestri 2021/2022

Sme radi, že nový akademický rok môžeme začať prezenčnou výučbou v Ružomberku. Veríme, že situácia ostane priaznivá čím najdlhšie. Prečítajte si základné informácie o tom, ako...
Základné informácie o zápise študentov FF KU na akademický rok 2021/2022

Základné informácie o zápise študentov FF KU na akademický rok 2021/2022

Tu nájdete základné informácie potrebné pre zápis na štúdium v akademickom roku 2021/2022 na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Cena dekana FF KU v Ružomberku za rok 2020

Cena dekana FF KU v Ružomberku za rok 2020

Dekan fakulty udelil toto tradičné ocenenie spolu štyrom vyučujúcim a študentom na zasadnutí kolégia dekana 23. 6. 2021.
Návšteva riaditeľa Nanovic Institute Clemensa Sedmaka

Návšteva riaditeľa Nanovic Institute Clemensa Sedmaka

Na konci letného semestra našu univerzitu navštívil riaditeľ Nanovic Insitute for European Studies z University of Notre Dame (USA) Dr. Clemens Sedmak.
Opäť finančne oceňujeme šikovných študentov

Opäť finančne oceňujeme šikovných študentov

Filozofická fakulta KU si váži rôznorodé aktivity aj výnimočné študijné výsledky svojich študentov. Práve takýchto študentov aj finančne podporuje.