Blíži sa uzávierka na prihlášky na magisterské štúdium

  Blíži sa uzávierka na prihlášky na magisterské štúdium

  Termín podania prihlášok na všetky magisterské študijné programy uskutočňované na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku je stanovený na 16. mája 2022.
  Інформація для студентів ВНЗ, які прибувають в зв’язку з війною в Україні

  Інформація для студентів ВНЗ, які прибувають в зв’язку з війною в Україні

  Католицький університет в Ружомберку надає можливість продовжити навчання студентам з України.
  Stredoškoláci ukázali, že kreativita nepozná hranice

  Stredoškoláci ukázali, že kreativita nepozná hranice

  Ocenení v celoslovenskej mediálnej súťaži MEDart si z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity (FF KU) v Ružomberku okrem krásnych vecných cien odnášajú aj...
  Literárne KUpé bolo plné kníh a čitateľov

  Literárne KUpé bolo plné kníh a čitateľov

  V rámci ďalšieho ročníka UNIUM sa uskutočnili aj zaujímavé podujatia o literatúre.
  Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU v Ružomberku

  Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU v Ružomberku

  Pripomíname, že 5. mája 2022 medzi 9:00 a 14:00 sa uskutočnia Voľby do Študentskej rady vysokých škôl na KU v Ružomberku.
  K Veľkej noci

  K Veľkej noci

  Ponuka bakalárskeho štúdia

  Ponuka bakalárskeho štúdia

  Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku realizuje zaujímavé a atraktívne bakalárske študijné programy pre záujemcov o učiteľstvo či oblasti humanitných...
  Nová mozaika zo života fakulty

  Nová mozaika zo života fakulty

  Prečítajte si tradičný občasník o ľuďoch a dianí na fakulte.
  Uskutočnilo sa fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti

  Uskutočnilo sa fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti

  Do tradičného podujatia Albertus Magnus sa v tomto akademickom roku zapojili študentky z katedry anglického jazyka a literatúry a katedry histórie.
  Nemčina hravou formou

  Nemčina hravou formou

  Naša vyučujúca nemeckého jazyka so študentmi pripravila workshop pre stredoškolákov.
  Pripravujeme kvalitnejšie študijné programy

  Pripravujeme kvalitnejšie študijné programy

  Od septembra budú všetky študijné programy našej fakulty pripravené podľa prísnych európskych pravidiel.
  Hodnotenie výučby za zimný semester akademického roka 2021/2022

  Hodnotenie výučby za zimný semester akademického roka 2021/2022

  V zmysle vysokoškolského zákona a smernice dekana FF KU sa na konci výučbovej časti zimného semestra uskutočnilo tradičné vnútorné hodnotenie výučby zo strany študentov.
  Cena dekana FF KU za rok 2021

  Cena dekana FF KU za rok 2021

  Dekan fakulty pravidelne oceňuje zamestnancov aj študentov fakulty za ich činnosť v predchádzajúcom roku. Nomináciu na ocenenie môže zaslať každý zamestnanec alebo študent fakulty.
  Podpora vyhláseniu Rady vysokých škôl SR

  Podpora vyhláseniu Rady vysokých škôl SR

  Predstavitelia vysokých škôl na Slovensku nesúhlasia s viacerými časťami pripravovanej novely vysokoškolského zákona, o ktorej sa bude rokovať v NR SR.
  Do kríža o slobode slova

  Do kríža o slobode slova

  V diskusnej relácii na Dvojke o problematike slobody slova debatoval aj vyučujúci z našej katedry filozofie.
  Doplňujúce voľby do AS KU a AS FF KU

  Doplňujúce voľby do AS KU a AS FF KU

  Poznáme výsledky doplňujúcich volieb do študentských častí akademických senátov.
  O dejinách Ukrajiny a vojne za našimi hranicami

  O dejinách Ukrajiny a vojne za našimi hranicami

  Na pôde Filozofickej fakulty KU sa uskutočnila prednáška s diskusiou o dejinách a súčasnosti Ukrajiny.
  Kandidáti na členov AS KU a AS FF KU

  Kandidáti na členov AS KU a AS FF KU

  Na FF KU sa 14. 3. 2022 uskutočnia doplňujúce voľby do študentskej časti AS KU a AS FF KU.
  Kongres historickej demografie

  Kongres historickej demografie

  Vyučujúci z katedry histórie prezentoval závery výskumu na európskom kongrese.
  Nové skriptá s názvom Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

  Nové skriptá s názvom Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

  Vyučujúci z našej katedry histórie pripravil učebné texty zo stredovekých dejín.