Dekanom FF KU Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  Dekanom FF KU Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  Filozofická fakulta KU v Ružomberku má od 1. apríla 2023 nového dekana, ktorý bol do funkcie zvolený a schválený na obdobie rokov 2023-2027. Dekrét o jeho schválení prijal 27. marca 2023 z...
  Terézia Rončáková z Katedry žurnalistiky FF KU bola vymenovaná za profesorku

  Terézia Rončáková z Katedry žurnalistiky FF KU bola vymenovaná za profesorku

  Srdečne blahoželáme!
  Za kandidáta na dekana FF KU bol zvolený Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  Za kandidáta na dekana FF KU bol zvolený Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  Voľba kandidáta na dekana sa uskutočnila 8. 3. 2023.
  Vyšla nová publikácia o dejinách stredoveku

  Vyšla nová publikácia o dejinách stredoveku

  Voľby kandidáta na dekana FF KU

  Voľby kandidáta na dekana FF KU

  Výučba na FF KU pokračuje od štvrtka 2. 3. 2023 podľa rozvrhu

  Výučba na FF KU pokračuje od štvrtka 2. 3. 2023 podľa rozvrhu

  Zapojte sa do aktivity Albertus Magnus!

  Zapojte sa do aktivity Albertus Magnus!

  Filozofická fakulta KU otvára aj v tomto roku študentskú vedeckú a odbornú činnosť.
  Filozofická fakulta KU má titul excelentného pracoviska

  Filozofická fakulta KU má titul excelentného pracoviska

  Na KU sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore

  Na KU sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore

  Konferencia v dvoch sekciách, vedeckej a odbornej ponúkla priestor na vzájomné zdieľanie a výmenu skúseností medzi jednotlivými účastníkmi.
  Deň otvorených dverí 2023

  Deň otvorených dverí 2023

  Dňa 9. 2. 2023 bude budova Filozofickej fakulty KU zatvorená.

  Dňa 9. 2. 2023 bude budova Filozofickej fakulty KU zatvorená.

  Kvalifikačné kolo IPO na FF KU v Ružomberku

  Kvalifikačné kolo IPO na FF KU v Ružomberku

  V priestoroch univerzitnej knižnice sa v utorok 31. januára 2023 uskutočnila súťaž o dve postupové miesta na Medzinárodnú filozofickú olympiádu, ktorá sa uskutoční v máji 2023 v...
  Ak ostanete takí, akí ste, silní vo svojej identite a tradíciách, jedného dňa nás možno zachránite, tvrdí francúzska študentka

  Ak ostanete takí, akí ste, silní vo svojej identite a tradíciách, jedného dňa nás možno zachránite, tvrdí francúzska študentka

  V prvom rade buďte hrdí na svoju vlasť. Vďaka môjmu cestovaniu po Slovensku som si uvedomila ohromnú krásu vašej krajiny a jej tradícií. Oceňujem tiež vašu slobodu myslenia. Uchovajte si...
  Ako žijú naše deti a mládež?

  Ako žijú naše deti a mládež?

  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch zverejnilo výsledky výskumu prežívania a správania detí a mládeže na Slovensku za rok 2022
  Do periodického hodnotenia publikačnej činnosti sa zapojilo až šesť tvorivých tímov FF KU

  Do periodického hodnotenia publikačnej činnosti sa zapojilo až šesť tvorivých tímov FF KU

  Funkciou dekana FF KU bol poverený doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  Funkciou dekana FF KU bol poverený doc. Mgr. Marek Babic, PhD.

  Vyšlo nové číslo Kultúrnych dejín - Supplementum 2022

  Vyšlo nové číslo Kultúrnych dejín - Supplementum 2022

  Požehnané vianočné dni a v zdraví a v pohode prežitý nový rok 2023!

  Požehnané vianočné dni a v zdraví a v pohode prežitý nový rok 2023!

  Vyšlo nové číslo Kultúrnych dejín

  Vyšlo nové číslo Kultúrnych dejín

  Vyjadrite sa ku kvalite vyučujúcich a predmetov a pomôžte nám zlepšiť naše študijné programy

  Vyjadrite sa ku kvalite vyučujúcich a predmetov a pomôžte nám zlepšiť naše študijné programy