Informácie o štúdiu v akademickom roku 2023/2024 platné od 19. 2. 2024

  Informácie o štúdiu v akademickom roku 2023/2024 platné od 19. 2. 2024

  Príď študovať do Ružomberka, mesta veľkých osobností!

  Príď študovať do Ružomberka, mesta veľkých osobností!

  Určite poznáš mená ako Ľudovít Fulla alebo Ladislav Hanus. Patria medzi veľké osobnosti mesta Ružomberok. Medzi velikánov tohto mesta sa môžeš zaradiť aj ty, ak si vyberieš štúdium na...
  Vedecké podujatie 30. ročník konferencie Australian Humour Studies Network aj s našou účasťou

  Vedecké podujatie 30. ročník konferencie Australian Humour Studies Network aj s našou účasťou

  Na vedeckej konferencii v Austrálii sme mali svoje zastúpenie.
  V Ružomberku sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

  V Ružomberku sa konala konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

  Výskumníci z akademickej sféry, zástupcovia štátnych orgánov a tretieho sektora sa v utorok 6.2. stretli na Katolíckej univerzite v Ružomberku na konferencii Bezpečnosť detí v digitálnom...
  História: moderne pre širokú verejnosť

  História: moderne pre širokú verejnosť

  Katedra histórie na Filozofickej fakulte KU urobila ďalší krok k spopularizovaniu dejín. Vytvorili web, kde moderným jazykom hovoria o antických dejinách.
  Vyučovanie pre stredné školy

  Vyučovanie pre stredné školy

  Filozofická fakulta pripravila pre stredoškolákov a ich vyučujúcich na svojej pôde kreatívne vyučovacie hodiny, ktoré dopĺňajú stredoškolské učivo.
  Konferencia: Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

  Konferencia: Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

  Súťaž pre študentov, bývalých študentov a podporovateľov

  Súťaž pre študentov, bývalých študentov a podporovateľov

  Vymysli krátke zábavné video, v ktorom pozveš mladých ľudí na našu fakultu.
  Nová kniha z dielne Katedry psychológie

  Nová kniha z dielne Katedry psychológie

  Pre 21. storočie je charakteristická snaha venovať väčšiu pozornosť aj salutogénnom, teda tým premenným, ktoré nám umožňujú udržiavať, podporovať, posilňovať, utužovať a...
  Poďakovanie Lotte Mižikovej

  Poďakovanie Lotte Mižikovej

  Ku koncu roka 2023 odišla do dôchodku naša dlhoročná kolegyňa zo študijného oddelenia
  ... et habitavit in nobis

  ... et habitavit in nobis

  „Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis.“ Jn 1,14
  Oznam ŠO o čerpaní dovolenky počas vianočných sviatkov 2023

  Oznam ŠO o čerpaní dovolenky počas vianočných sviatkov 2023

  Vyjadrite sa ku kvalite vyučujúcich a predmetov a pomôžte nám zlepšiť naše študijné programy

  Vyjadrite sa ku kvalite vyučujúcich a predmetov a pomôžte nám zlepšiť naše študijné programy

  Som prekladateľ. Jednoducho prekladateľ

  Som prekladateľ. Jednoducho prekladateľ

  Vyšla nová kniha od autoriek Mgr. Paulíny Šedíkovej Čuhovej, PhD. - Mgr. Martiny Kubealakovej, PhD.
  Vyšlo nové číslo Kultúrnych dejín

  Vyšlo nové číslo Kultúrnych dejín

  Pútavý lingvistický pohľad na jazyk súčasných slovenských exorcistov

  Pútavý lingvistický pohľad na jazyk súčasných slovenských exorcistov

  O muškátoch, mravcoch a jarabinách

  O muškátoch, mravcoch a jarabinách

  Slovenský variant haiku od Evy Urbanovej z vydavateľstva Verbum
  Aj vďaka Tebe môže byť štúdium a študentský život na fakulte lepší

  Aj vďaka Tebe môže byť štúdium a študentský život na fakulte lepší

  Staň sa členom Študentského kolégia dekana Filozofickej fakulty KU!
  Vedecky, popularizačne, didakticky

  Vedecky, popularizačne, didakticky

  Tri nové publikácie na katedre slovenského jazyka a literatúry
  Návšteva z partnerskej univerzity

  Návšteva z partnerskej univerzity