Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FF KU

  Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FF KU

  Akademický senát Filozofickej fakulty KU vyhlásil doplňujúce voľby do AS FF KU na dve miesta za študentskú časť akademickej obce FF KU
  Voľba kandidáta na dekana FF KU

  Voľba kandidáta na dekana FF KU

  Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlásil voľbu kandidáta na dekana FF KU na obdobie rokov 2022 – 2026
  Zápis študentov rozširujúceho štúdia

  Zápis študentov rozširujúceho štúdia

  Nová didaktická učebňa na FF KU

  Nová didaktická učebňa na FF KU

  Na Filozofickej fakulte FF KU otvorili novú didaktickú učebňu pre študentov učiteľstva
  Konvent akademických senátov 2022

  Konvent akademických senátov 2022

  V Bratislave sa 29.8. – 31.8. 2022 konal Konvent akademických senátov, na ktorom sa zišli študenti, predovšetkým pôsobiaci v senátoch, zo všetkých univerzít na Slovensku.
  Pomohli sme rozbehnúť novinárske krúžky na školách

  Pomohli sme rozbehnúť novinárske krúžky na školách

  Informácie a dokumenty k zápisu

  Informácie a dokumenty k zápisu

  Študenti FF KU absolvovali letnú školu v Dubrovníku

  Študenti FF KU absolvovali letnú školu v Dubrovníku

  Študenti katolíckych univerzít spolupracujúcich v rámci Catholic Universities Partnership sa zúčastnili letnej školy, ktorá sa tematicky zamerala na otázky súvisiace s vojnou na Ukrajine.
  Stretnutie absolventov filozofie

  Stretnutie absolventov filozofie

  Cez víkend sme v budove fakulty privítali našich absolventov.
  Úspešne zosúlaďujeme študijné programy s európskymi štandardmi

  Úspešne zosúlaďujeme študijné programy s európskymi štandardmi

  Takmer všetky študijné programy, ktoré budeme na FF KU ponúkať od septembra 2022, sú už zosúladené.
  Zdokonaľovanie zručností doktorandov

  Zdokonaľovanie zručností doktorandov

  Takmer dvadsať doktorandov zo štyroch krajín sa zúčastnilo programu zameraného na rozvoj ich zručností v oblasti publikačnej činnosti a príprave projektov.
  Prvé stretnutie grantového tímu VEGA Podoby a funkcie minimalizmu v súčasnej slovenskej poézii

  Prvé stretnutie grantového tímu VEGA Podoby a funkcie minimalizmu v súčasnej slovenskej poézii

  Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU realizuje projekt o minimalizme v slovenskej poézii.
  PROMÓCIE NA FF KU

  PROMÓCIE NA FF KU

  Sme počúvaní a cítime sa potrební, hovoria Ukrajinci o efekte kurzu slovenčiny na KU v Ružomberku

  Sme počúvaní a cítime sa potrební, hovoria Ukrajinci o efekte kurzu slovenčiny na KU v Ružomberku

  Katolícka univerzita realizuje od začiatku apríla 2022 kurzy slovenského jazyka pre utečencov a odídencov z Ukrajiny.
  Vyšlo nové číslo časopisu Kultúrne dejiny

  Vyšlo nové číslo časopisu Kultúrne dejiny

  Prečítajte si príspevky v aktuálnom čísle Kultúrnych dejín!
  Boli udelené Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2021

  Boli udelené Ceny dekana FF KU v Ružomberku za rok 2021

  V letnom semestri sa už pravidelne udeľujú ceny dekana za aktivity realizované v predchádzajúcom kalendárnom roku.
  Návšteva stredoškolákov z Prešova

  Návšteva stredoškolákov z Prešova

  Na pôde fakulty ponúkame popularizačné prednášky a prehliadky kampusu pre stredoškolákov z blízkeho i vzdialeného okolia.
  Úspešný projekt o pojmovom relativizme

  Úspešný projekt o pojmovom relativizme

  Projekt Pojmový relativizmus v súčasnej filozofii: vymedzenie, limity a problémy bol zaradený medzi projekty s významnými výsledkami.
  O odolnosti vo večnom Ríme

  O odolnosti vo večnom Ríme

  Zástupcovia našej univerzity sa zúčastnili na workshope Building Resilience into Leadership, ktorý zorganizoval Nanovic Institute for European Studies.
  Preklad oceňovanej autorky

  Preklad oceňovanej autorky

  Vyučujúcej z Katedry germanistiky FF KU Paulíne Šedíkovej Čuhovej v týchto dňoch vychádza nový preklad gruzínsko-nemeckej autorky Nino Haratischwili Môj nežný blíženec (Inaque 2022).