Nové číslo časopisu Kultúrne dejiny

  Nové číslo časopisu Kultúrne dejiny

  Prečítajte si príspevky v novom čísle Kultúrnych dejín!
  Nová kniha o jazyku

  Nová kniha o jazyku

  Náš vyučujúci z katedry filozofie práve vydal novú monografiu o Aristotelovej koncepcii jazyka.
  Návštevy zo stredných škôl

  Návštevy zo stredných škôl

  Počas posledných dní sme na našej fakulte privítali viacero návštev zo stredných škôl.
  Pozvaná prednáška nášho absolventa

  Pozvaná prednáška nášho absolventa

  V novembri sme na pozvanej prednáške privítali nášho absolventa učiteľstva filozofie a histórie.
  Na Filozofickej fakulte KU sa rozbieha druhá fáza medzinárodného výskumného projektu Faith and Freedom

  Na Filozofickej fakulte KU sa rozbieha druhá fáza medzinárodného výskumného projektu Faith and Freedom

  Úspešne sme zavŕšili účasť na prvej fáze medzinárodného výskumného projektu a pokračujeme ďalej.
  Protest proti novele vysokoškolského zákona

  Protest proti novele vysokoškolského zákona

  Filozofická fakulta KU podporuje zachovanie akademickej samosprávy vysokých škôl na Slovensku a nesúhlasí s novelou vysokoškolského zákona.
  Priebeh výučby od 15. 11. 2021 do konca výučbovej časti zimného semestra

  Priebeh výučby od 15. 11. 2021 do konca výučbovej časti zimného semestra

  Prečítajte si informácie o spôsobe realizácie výučby do konca výučbového obdobia v zimnom semestri.
  Zapojte sa do aktivity Albertus Magnus!

  Zapojte sa do aktivity Albertus Magnus!

  Študenti FF KU majú každý rok príležitosť zapojiť sa do študentskej vedeckej a odbornej činnosti.
  Filozofická fakulta KU vo svetle dotazníkov

  Filozofická fakulta KU vo svetle dotazníkov

  Na našej fakulte sa pravidelne realizuje viacero študentských a absolventských hodnotení, ktoré sú zväčša zamerané na kvalitu výučby. Teší nás, že aj v poslednom období študenti...
  Priebeh výučby od 3. 11. 2021 do odvolania

  Priebeh výučby od 3. 11. 2021 do odvolania

  V súlade s rozhodnutím rektora FF KU prechádza na dištančnú výučbu až do odvolania.
  Vedecké sympózium Ne-svoboda, despocie a totalitarizmus v kultuře a v kulturních dějinách

  Vedecké sympózium Ne-svoboda, despocie a totalitarizmus v kultuře a v kulturních dějinách

  Naša katedra histórie participovala na tradičnej konferencii z oblasti kultúrnych dejín.
  Dekanské voľno

  Dekanské voľno

  Oznam o dekanskom voľne pre všetkých študentov FF KU v Ružomberku.
  Priebeh výučby v týždni od 25. 10. 2021 do odvolania

  Priebeh výučby v týždni od 25. 10. 2021 do odvolania

  Ružomberok ostáva zaradený v bordovej farbe, a preto sa na FF KU pokračuje v rovnakom spôsobe výučby. Ten ostane nezmenený, pokiaľ sa nezmení zaradenie Ružomberka v COVID automate.
  Školenie o BOZP a OPP - posledný termín

  Školenie o BOZP a OPP - posledný termín

  Študentov pozývame na školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a o ochrane pred požiarmi (OPP).
  Priebeh výučby v týždni od 18. 10. do 22. 10. 2021

  Priebeh výučby v týždni od 18. 10. do 22. 10. 2021

  Ružomberok ostáva zaradený v bordovej farbe, a preto sa pokračuje v rovnakom spôsobe výučby, aký sa realizoval aj v týždni od 11. 10. 2021.
  Ku Svetovému dňu duševného zdravia

  Ku Svetovému dňu duševného zdravia

  Naša úspešná absolventka v rozhovore o duševnom zdraví.
  Zasadala Vedecká rada FF KU

  Zasadala Vedecká rada FF KU

  Vedecká rada FF KU na svojom zasadnutí v októbri hodnotila úroveň vzdelávacej činnosti a vedy na FF KU za rok 2020 a prerokovala prahové hodnoty kritérií na udeľovanie titulov docent a...
  Interdisciplinárne a stredoeurópske kontexty poézie

  Interdisciplinárne a stredoeurópske kontexty poézie

  Začiatkom októbra sme privítali na Erasmus mobilite kolegyňu z univerzity v Poznani.
  Priebeh výučby v týždni od 11. 10. do 15. 10. 2021

  Priebeh výučby v týždni od 11. 10. do 15. 10. 2021

  Prečítajte si aktuálne informácie ohľadom výučby na FF KU počas nasledujúceho týždňa.
  Objavovanie Slovenska počas študentskej mobility

  Objavovanie Slovenska počas študentskej mobility

  Katolícka univerzita v Ružomberku je tradične zaujímavá pre zahraničných študentov.