Doplňujúce voľby do AS KU

  Doplňujúce voľby do AS KU

  Predsedníctvo AS FF KU vyhlasuje doplňujúce voľby do AS KU, a to na jedno miesto za zamestnaneckú časť akademickej obce a jedno miesto za študentskú časť akademickej obce FF KU.

  Voľby sa uskutočnia 27.9.2023 od 10:00 hod. do 14:00 hod.

  Kandidátov môže navrhovať ktorýkoľvek člen akademickej obce, pričom študenti navrhujú svojho kandidáta zo študentskej časti akademickej obce a učitelia a vedeckí pracovníci navrhujú svojho kandidáta zo zamestnaneckej časti akademickej obce.

  Kandidátov za členov AS KU bude možné navrhovať od 18.9.2023 (12:00 hod.) do 22.9.2023 do 12:00 hod.).

  Volebná komisia zverejní zoznam platne navrhnutých kandidátov najneskôr 25.9.2023 do 12:00 hod.