História: moderne pre širokú verejnosť

  Katedra histórie na Filozofickej fakulte KU urobila ďalší krok k spopularizovaniu dejín. Vytvorili web, kde moderným jazykom hovoria o antických dejinách.
  História: moderne pre širokú verejnosť

  Katedra histórie na Filozofickej fakulte KU urobila ďalší krok k spopularizovaniu dejín. Vytvorili web, kde moderným jazykom hovoria o antických dejinách. Prečo táto stránka vznikla a aký má učel, odpovedá doc. Mgr. Marek Babic, PhD.: „Grécko-rímska antická civilizácia je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie nielen pre vedcov a umelcov, ale aj pre všetkých, ktorí chcú rozumieť prečo a ako funguje dnešná západná spoločnosť. Neskorá antika je vo svetových dejinách jedným z kľúčových období západnej civilizácie. V 3. až 8. storočí sa základy Európy formovali dvoma prevládajúcimi fenoménmi - migráciami barbarských etník a šírením nového náboženstva, kresťanstva. Oba fenomény výrazne poznačili všetky aspekty spoločnosti a jej kultúry. V konečnom dôsledku zanikla Západorímska ríša a začala nová epocha, raný stredovek.“

  Stránka tak poskytuje prehľad o najdôležitejších udalostiach a javoch v danom období. Taktiež poskytuje aj základnú orientáciu v pomerne komplikovanej problematike. Okrem iného obsahuje chronologický prehľad dejín podľa najvýznamnejších cisárov, osobitná pozornosť sa venuje barbarom, kresťanstvu a územiu Slovenska. Užitočnou pomôckou je zoznam komentovaných linkov na svetové webstránky, ktoré spracúvajú neskorú antiku a pomocné vedy.

  Osobitnou súčasťou stránky je časť venovaná rozhovorom s profesionálmi. Podcastový seriál chce zhromaždiť renomovaných slovenských, českých a iných zahraničných špecialistov na toto obdobie a sprístupniť kľúčové otázky neskorej antiky prostredníctvom odborne moderovaných podcastových relácií. Výrazové prostriedky sú volené tak, aby relácia bola zrozumiteľná pre cieľovú skupinu stredoškolských a vysokoškolských študentov, ako aj pre širšiu angažovanú verejnosť.

  Odkaz na web:tu

   

  Katedra histórie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vznikla v roku 1996. Vychovala mnoho úspešných absolventov. Pracovníci katedry sa špecializujú predovšetkým na kultúrne a cirkevné dejiny, ale aj dejiny Československa v rokoch 1918 – 1939. Najmä v týchto disciplínach katedra rozvíja úspešnú domácu a zahraničnú spoluprácu. Jej výsledkom je aj vydávanie časopisu Kultúrne dejiny, ktorý sa teší priazni odbornej verejnosti.