Informácia o zimnom semestri 2021/2022

Sme radi, že nový akademický rok môžeme začať prezenčnou výučbou v Ružomberku. Veríme, že situácia ostane priaznivá čím najdlhšie. Prečítajte si základné informácie o tom, ako bude vyzerať tento semester a aké opatrenia nás čakajú.

Cieľom dokumentu je určiť základné pokyny pre organizáciu výučby na FF KU v Ružomberku v zimnom semestri akademického roka 2021/2022. Výučba bude organizovaná s ohľadom na opatrenia smerujúce k zníženiu šírenia nákazy koronavírusom COVID-19. Výučba bude zároveň rešpektovať aktuálne platné nariadenia a pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ), usmernenia rektora a iných relevantných orgánov.

 

OPATRENIA DEKANA FF KU OHĽADOM ORGANIZÁCIE VÝUČBY V ZIMNOM SEMESTRI AR 2021/2022 SO ZOZNAMOM PREDMETOV VYUČOVANÝCH DIŠTANČNE

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI