Informácie a dokumenty k zápisu

    Informácie a dokumenty k zápisu

    Informácie a dokumenty k zápisu študentov na akademický rok 2022-2023 nájdu študenti v sekcii „Štúdium“, alebo na tomto odkaze.