Konferencia: V šľapajach svätého Františka z Assisi

  Konferencia: V šľapajach svätého Františka z Assisi

  V roku 2023 si pripomíname 800 rokov od schválenia Potvrdenej reguly a prvých jasličiek v Greccio (1223). Zároveň si pripomíname 40 rokov od násilnej akcie ŠtB zameranej voči františkánskej rodine na Slovensku. Pri príležitosti týchto výročí františkánska rodina na Slovensku v spolupráci s Filozofickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedrou histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavom pamäti národa v Bratislave a ďalšími partnermi pripravuje konferenciu, ktorej cieľom je uvažovať nad minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou františkánskej rodiny na Slovensku.

  Konferencia chce ponúknuť priestor na diskusiu odborníkom i nasledovníkom Františka z Assisi. Jej zámerom je čiastočne zmapovať doterajší výskum, otvoriť priestor pre ďalší výskum a osláviť františkánske jubileá.

  Záujemcovia o aktívnu účasť na konferencii môžu prihlásiť svoj referát najneskôr do 2. augusta 2023. Organizátori si vyhradzujú právo výberu referátov a úpravy časového limitu. Podrobnosti o konferencii, okruhoch a témach sú TU (LINK).

  Konferencia sa uskutoční na Katolíckej univerzite v Ružomberku dňa 20. novembra 2023.

   Informoval: František Neupauer