Ku Svetovému dňu duševného zdravia

Naša úspešná absolventka v rozhovore o duševnom zdraví.
Ku Svetovému dňu duševného zdravia
Každoročne sa 10. október spája so Svetovým dňom duševného zdravia. Tento deň bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) v roku 1991 a jeho cieľom je zvýšiť povedomie laickej verejnosti o problémoch, ktoré súvisia so psychickými ťažkosťami a ochoreniami. V tejto súvislosti by sme radi dali do pozornosti rozhovor s našou absolventkou psychológie PhDr. Luciou Hreškovou, PhD., klinickou psychologičkou s vlastnou poradenskou praxou v Bardejovských Kúpeľoch. V spomínanom rozhovore približuje „ľudskou rečou“ problematiku duševného zdravia, ktoré je stále prehliadané a zanedbávané.
 
Reprofoto: HOS Bardejov