Na Katolíckej univerzite v Ružomberku bol inaugurovaný najmladší dekan na Slovensku

  Do funkcie dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku bol v stredu 17. mája slávnostne uvedený Samuel Štefan Mahút, ktorý sa vo veku 28 rokov stal pravdepodobne najmladším dekanom v slovenských dejinách. Mahúta do tejto funkcie vymenoval 27. marca rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Jaroslav Demko, a to na základe predchádzajúcej voľby akademického senátu fakulty a súhlasu veľkého kancelára univerzity, mons. Bernarda Bobera.

   

  V stredu, počas inaugurácie zložil nový dekan slávnostný sľub a predniesol pred zhromaždením akademickej obce príhovor, v ktorom prirovnal Filozofickú fakultu KU k majáku, ktorý na mori čoraz zmätenejšieho súčasného sveta ponúka garanciu slobody slova, obhajoby tradičných hodnôt a poctivého racionálneho skúmania poznatkov vo svetle viery. Vyzdvihol tiež viaceré silné stránky fakulty a univerzity (vysoké čísla v prieskumoch spokojnosti, nízka nezamestnanosť absolventov, moderné vybavenie, rodinná atmosféra...) a vyzval najmä študentov, aby sa so svojimi pozitívnymi skúsenosťami nebáli podeliť aj s ostatnými, v duchu hesla „nestačí, že sliepka znáša zlaté vajcia, musí pritom aj kotkodákať.“

   

  Slávnostná inaugurácia nového dekana bola spojená so slávnostným ukončením akademického roka 2022/2023 na Katolíckej univerzite. Spolu s dekanom Samuel Štefanom Mahútom bola do funkcie prodekanky pre vedu a doktorandské štúdium uvedená aj Terézia Rončáková a do funkcie prodekanky pre výchovu a vzdelávanie Paulína Kováčová. Funkčné obdobie nového vedenia Filozofickej fakulty KU je štvorročné a malo by trvať do roku 2027.

   

  Videozáznam z inaugurácie je dostupný na videokanáli FF KU (inauguračný príhovor nového dekana začína od 34. minúty).

  Fotografie z akademickej slávnosti sa nachádza v novej fotogalérii FF KU.

  Príhovor dekana v textovej podobe je dostupný na tomto mieste.