Návšteva stredoškolákov z Prešova

    Na pôde fakulty ponúkame popularizačné prednášky a prehliadky kampusu pre stredoškolákov z blízkeho i vzdialeného okolia.
    Návšteva stredoškolákov z Prešova

    V pondelok 30. 5. 2022 sme privítali návštevu zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej 22 z Prešova. Spolu 29 študentov a 3 pedagógovia mali šancu vypočuť si dve prednášky a pozrieť si kampus našej univerzity. Najskôr im v priestoroch psycholaboratória Juraj Holdoš z katedry psychológie predstavil problematiku nelátkovej závislosti, najmä tému závislosti od internetu. Následne mali návštevníci príležitosť pozrieť si budovu našej univerzitnej knižnice aj s mediálnym centrom. Na záver im Pavel Izrael z katedry žurnalistiky predstavil možnosti aj hrozby sociálnych médií.

    Veríme, že pre žiakov z Prešova bola návšteva na Filozofickej fakulte KU vítaným spestrením. Tešíme sa na návštevy zo stredných škôl aj v budúcnosti.