Návšteva z partnerskej univerzity

    V týždni od 6. novembra 2023 našu fakultu navštívili dve kolegyne z Ľvovskej polytechnickej národnej univerzity na Ukrajine. Olesia PankivOksana Onyshchuk vyučujú predmety z oblasti filozofie, a preto počas svojho pobytu v Ružomberku navštevovali najmä výučbu na katedre filozofie. Zaujímal ich spôsob výučby, používané metódy ako aj obsah vyučovaných predmetov. Situácia na našich inštitúciách je odlišná, pretože na polytechnike v Ľvove nemajú študijný program z filozofie, ale filozofické predmety učia študentov iných, zväčša technických odborov. Na záver svojho pobytu ocenili možnosť realizovať svoju stáž na našej inštitúcii ako aj kvalitu výučby.

    Filozofická fakulta KU má uzavreté memorandum o porozumení s Ľvovskou polytechniku. Práve v tomto rámci sa realizovala návšteva kolegýň z filozofie. Ľvovskápolytechnická národná univerzita sa podľa posledného hodnotenia Times Higher Education (THE World UniversityRankings) umiestnila medzi najlepšími univerzitami na Ukrajine.