Návštevy zo stredných škôl

    Počas posledných dní sme na našej fakulte privítali viacero návštev zo stredných škôl.
    Návštevy zo stredných škôl

    Už viacero rokov ponúkame stredným školám popularizačné prednášky spojené s návštevou našej univerzity. Aj tento rok na túto ponuku pozitívne zareagovali viaceré školy z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. V utorok 16. 11. 2021 najskôr doktorandka z katedry žurnalistiky navštívila s prednáškou o médiách Strednú zdravotnícku školu sv. Alžbety v Košiciach. Vo štvrtok a piatok 18. a 19. 11. 2021 sme zase mali možnosť privítať viacero skupín študentov zo Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku a z Cirkevného gymnázia A. Radlinského v Dolnom Kubíne u nás na fakulte. Návštevníkom sme ponúkli prednášky týkajúce sa kritického myslenia či teórie konfliktov a väzňovej dilemy a náš írsky lektor im predstavil Írsko.

    Okrem popularizačných prednášok mali študenti príležitosť prezrieť si časti univerzitného kampusu a taktiež absolvovali prehliadku univerzitnej knižnice.

    Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalších návštevníkov zo stredných škôl.