Predĺžili sme termín podávania prihlášok

    Pre pretrvávajúci záujem o štúdium, ako aj pre novú vyhlásenú výzvu od ministerstva školstva s možnosťou získať vysoké štipendium (až do výšky 16 500€) PREDLŽUJEME termín podávania prihlášok.
    Predĺžili sme termín podávania prihlášok

    Viac informácií v sekcii Prijímacie konanie 2024/2025