Príď študovať do Ružomberka, mesta veľkých osobností!

  Určite poznáš mená ako Ľudovít Fulla alebo Ladislav Hanus. Patria medzi veľké osobnosti mesta Ružomberok. Medzi velikánov tohto mesta sa môžeš zaradiť aj ty, ak si vyberieš štúdium na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
  Príď študovať do Ružomberka, mesta veľkých osobností!

  FF KU patrí medzi najlepšie fakulty v oblasti humanitného vzdelávania na Slovensku, čo dokladajú pozitívne hodnotenia zo strany Akreditačnej komisie i agentúry ARRA. Flexibilné nastavenie štúdia na fakulte vám umožňuje vybrať si čo, ako a kedy sa budete učiť. Vy si volíte štúdium jedného odboru, medziodborového štúdia alebo štúdium učiteľských kombinácií. Vy si vyberáte zo širokej ponuky predmetov, spôsob štúdia či dokonca absolvovanie časti vášho štúdia v zahraničí na jednej z mnohých partnerských univerzít. Výborná spolupráca v rámci univerzity umožňuje kombinovať rôzne odbory aj medzi ostatnými fakultami. Viac sa dočítaš TU.

   

  Naša fakulta je výnimočná po viacerých stránkach. Na fakulte sa študenti navzájom i so svojimi vyučujúcimi dobre poznajú aj vďaka pravidelným katedroviciam či exkurziám. Štúdium v menších vyučovacích skupinách prináša viac príležitostí pre bezprostrednú interakciu a dobré vzťahy. Namiesto splynutia s davom vo veľkých prednáškových sálach budete mať osobný kontakt s učiteľom a váš názor v diskusii určite nezanikne. Napomôže vám to lepšie a efektívnejšie realizovať váš potenciál. Určite si nájdeš priestor aj na voľnočasové aktivity.

   

  Podľa oficiálnych informácií z ministerstva školstva má Katolícka univerzita v Ružomberku najnižší pomer nezamestnaných absolventov (!) spomedzi všetkých 20 verejných vysokých škôl na Slovensku.

   

  Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (FF KU) sa zaradila medzi excelentné pracoviská v oblasti humanitných vied. Excelentné pracoviská určuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Na základe výkonu vo vede a v projektovej činnosti identifikuje v každej zo šiestich vedných oblastí od prírodných a technických vied po spoločenské a humanitné prvú štvrtinu najlepších pracovísk. To, že sa naša fakulta dostala do prvého kvartilu vysokoškolských pracovísk na Slovensku, ukazuje, že aj malé pracovisko s dôrazom na rodinnú atmosféru môže podávať špičkový výkon a ponúkať excelentnú kvalitu.

  Neváhaj a poď študovať na Filozofickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Tvoju prihlášku čakáme do 21. apríla 2024 (bakalárske štúdium) alebo 19. mája 2024 (magisterské štúdium). Už sa na Teba tešíme!