Vedecká rada FF KU sa zastala osôb (najmä žien) na materskej a rodičovskej dovolenke

    Vedecká rada Filozofickej fakulty KU na svojom 8. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 17. mája 2024 schválila nasledovné uznesenie č. 2024/8/3 v nasledovnom znení:

    Vedecká rada FF KU prerokovala aktuálnu problematiku neevidovania publikačnej činnosti osôb na materskej a rodičovskej dovolenke v CREPČ s príznakom inštitúcie a dotácie a neakceptovania publikácií  osôb  na  materskej  a  rodičovskej  dovolenke  v  Periodickom  hodnotení  výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VER 2026. Takéto postupy považuje VR FF KU za diskriminačné voči osobám, najmä ženám, na materskej a rodičovskej dovolenke a zároveň za poškodzujúce domovské akademické inštitúcie, ktorým sa upiera spravodlivý finančný nárok. VR FF KU preto navrhuje, aby sa:

    1.   publikačná  činnosť  osôb  na  MD/RD  mohla  riadne  evidovať  v  CREPČ  s  príznakom inštitúcie aj dotácie,

    2.   publikačná činnosť osôb na MD/RD pripúšťala na dobrovoľnej báze do hodnotenia VER 2026.