Voľby kandidáta na dekana FF KU

  Volebná komisia pre voľbu kandidáta na funkciu dekana FF KU na obdobie rokov 2023 – 2027 oznamuje, že z urny boli dnes 1. 3. 2023 vybraté dva platne vyplnené návrhové lístky. Obidva návrhy na funkciu kandidáta na dekana FF KU boli na meno:

  Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD.

  Volebná komisia zároveň oznamuje, že voľba kandidáta na dekana sa uskutoční na 24. zasadnutí Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré je zvolané na stredu 8. 3. 2023 o 14,00 hod. do miestnosti F 404.

  Verejné vypočutie kandidáta na funkciu dekana FF KU Mgr. Samuela Štefana Mahúta, PhD. sa uskutoční v stredu 8. 3. 2023 o 13,00 hod. v miestnosti F 403.

   

  Všetci ste srdečne pozvaní.