Zápis študentov rozširujúceho štúdia

    Zápis študentov do prvého ročníka rozširujúceho štúdia sa uskutoční 23. 9. 2022 v priestoroch Filozofickej fakulty KU v kancelárii F 410 (4. poschodie) od 13:00 do 15:00 hod
    Ďalší program:
    15:00 - 15:30 hod. - stretnutie so zástupcami fakulty (organizačné pokyny, AIS, MS Teams, Moodle)
    15:30 - 16:00 hod. - stretnutie s predstaviteľmi katedier ohľadom rozvrhu  
    Informácie o dokumentoch, ktoré je potrebné na zápis priniesť, dostanete poštou. V prípade otázok kontaktujte p. Chylovú na alena.chylova@ku.sk alebo telefonicky: 0918 722 013.