Informácie o štúdiu pre akademický rok 2023/2024

  Študijný plán pre akademický rok 2023/2024

  Harmonogram štúdia pre akademický rok 2023/2024

  Záverečné skúšky v akademickom roku 2022/2023

  Prihláška na štúdium

  Vážení záujemcovia o rozširujúce štúdium anglického jazyka, 

  podmienkou prijatia na štúdium je úšpešné absolvovanie motivačného rozhovoru (v trvaní približne 10 minút), ktorý overí Vaše jazykové zručnosti.

  Motivačný rozhovor sa uskutoční 22. 9. 2023 v čase od 11:00 hod. v miestnosti F 403 na 4. poschodí. Zápis úspešných uchádzačov o štúdium sa uskutoční na 4. poschodí od 13:00 hod.