Vážení záujemcovia o rozširujúce štúdium anglického jazyka, 

  podmienkou prijatia na štúdium je úšpešné absolvovanie motivačného rozhovoru (v trvaní približne 10 minút), ktorý overí Vaše jazykové zručnosti.

  Motivačný rozhovor sa uskutoční 20. 9. 2024 v čase od 11:00 hod. v miestnosti F 403 na 4. poschodí. Zápis úspešných uchádzačov o štúdium sa uskutoční na 4. poschodí od 13:00 hod.

  Informácie o štúdiu pre akademický rok 2024/2025

  Študijný plán pre akademický rok 2024/2025

  Harmonogram štúdia pre akademický rok 2024/2025

  Harmonogram štúdia pre akademický rok 2023/2024 - prebiehajúci akad. rok

  Záverečné skúšky v akademickom roku 2023/2024

  Rozvrh pre letný semester 2023/2024

  Informačné listy predmetov