Informácie o štúdiu pre akademický rok 2022/2023

    Harmonogram štúdia pre akademický rok 2022/2023

    Záverečné skúšky

    Prihláška na štúdium

    Vážení záujemcovia o rozširujúce štúdium anglického jazyka, prostredníctvom tohto testu si môžete overiť, či Vaše jazykové schopnosti zodpovedajú požadovanej úrovni uchádzača - B2.