Prijímacie konanie 2022/2023

  Prijímacie konanie 2022/2023

  Pravidlá prijimacieho konania FF KU na AR 2022/2023

  ikona pdfPravidlá prijímacieho konania na študijné programy Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočňované v akademickom roku 2022/2023

   

  I. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2022/2023 

  Termín na podávanie prihlášok na bakalárske študijné programy bol predĺžený do 30. 4. 2022!

  ikona pdf Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy 2022/2023

  ikona pdf Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy 2022/2023

  ikona pdf Informácie o prijímacej skúške odboru psychológia

  ikona pdf Prijímacie konanie pre doktorandské študijné programy 2022/2023

   

  Prihláška na štúdium

  Elektronická prihláška (všetky stupne) - odporúčané!

  ikona pdf Prihláška na bakalárske štúdium (1. stupeň)

  ikona pdf Prihláška na magisterské štúdium (2. stupeň)

  ikona pdf Prihláška na doktorandské štúdium (3. stupeň)

   

  Kontakt na študijné oddelenie:

  Študijné oddelenie

  Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku

  Hrabovská cesta 1B

  034 01 Ružomberok

  tel.: +421 44 43 22 708 (spojovateľka)

  email: studijne.ff@ku.sk