Úspechy a ocenenia študentov FF KU

  Významné úspechy a domáce a zahraničné ocenenia študentov Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Úspechy a ocenenia študentov FF KU

  Študenti KU sú úspešní a získavajú ocenenia v čoraz väčšom meradle aj mimo univerzity, a to v rôznych oblastiach. Prvé z ocenení poslucháčov KU bolo v roku 2002 udelenie ceny Grand Prix Ľudovej banky, a. s. Mgr. Martine Bolekovej z Filozofickej fakulty KU za vynikajúce úspechy počas celého štúdia, za reprezentáciu a publikačnú činnosť v oblasti literatúry.487 Rovnakú cenu, ale za vzdelanosť získala v roku 2003 absolventka Filozofickej fakulty KU Mgr. Elvira Dedić488. Členovia študentského divadla Anima pôsobiaceho na Filozofickej fakulte KU sa v roku 2010 zúčastnili na celoslovenskej prehliadke Hviezdoslavovho Kubína, pričom na okresnom kole v Ružomberku získali 1. miesto, a v tom istom roku obsadilo rádio PULZ Filozofickej fakulty KU celkové 3. miesto v súťaži amatérskych rozhlasových štúdií Rádiorallye a získalo ďalších šesť ocenení v jednotlivých kategóriách.

  Rádio PULZ uspelo aj v roku 2011 v súťaži amatérskych rozhlasových štúdií Radiorallye, pričom študenti získali 1. miesto v štyroch kategóriách, 2. miesto v piatich kategóriách a 3. miesto v troch kategóriách490. Medzi výrazné úspechy študentov Filozofickej fakulty KU patril v roku 2012 aj titul dvojnásobného majstra sveta v silovom trojboji v Las Vegas pre Pavla Balážika a 3. miesto v behu na 5 km Tomáša Kubeja na letnej univerziáde v Bratislave491. Študenti katedry žurnalistiky Jaroslav Vígh a Eva Sulovcová sa spolu so svojim tímom Loosers Farm stali víťazmi medzinárodnej súťaže univerzít pod názvom Brand New Challenge v roku 2013. Súťaž organizovala spoločnosť New Yorker, ktorá podniká v odevnom priemysle. Šesťčlenný tím, v ktorom sa nachádzali aj študenti našej univerzity spolu so študentmi z Brna a Zlína, mal výraznú konkurenciu. Súťaž bola zameraná na oblasť marketingu a s ním súvisiace oblasti, ako napríklad marketingový výskum a stratégie, ako aj komunikácia na trhu v oblasti medzinárodného módneho priemyslu

  V celoštátnej súťaži o Cenu Daniela Tupého v roku 2015 získala 1. miesto v umeleckej sekcii študentka 3. ročníka bakalárskeho študijného programu psychológia Barbora Molčanová za prácu s názvom Hrdinovia medzi nami, v ktorej opísala životný príbeh muža, ktorý prežil koncentračný tábor.493 Redaktori, moderátori a technici univerzitného PULZ rádia súťažili v dňoch 21. – 23. marca 2018 v prehliadke univerzitných rádií Rádiorallye. PULZ rádio sa zapojilo s desiatimi nahrávkami v ôsmich kategóriách a získalo v študentskom hodnotení dvakrát 2. miesto a trikrát 3. miesto, v hodnotení odbornej poroty 1. miesto a dvakrát 3. miesto a Cenu predsedu poroty za nahrávku v kategórii Fonorallye. Spomedzi deviatich súťažiacich univerzitných rádií sa PULZ rádio celkovo umiestnilo na 5. mieste.

  Do pozornosti možno dať ďalšie úspešné aktivity v roku 2018, medzi ktoré patrí spoluautorstvo Bc. Pavla Dérera, študenta katedry psychológie, na metodickej príručke Online terénna práca a riešenie projektu s rovnomenným názvom pod záštitou neziskovej organizácie IPčko.sk, ktorý sa stal laureátom ceny Dobrovoľnícky projekt roka 2017. Študent psychológie Anton Grebáč bol zástupcom Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie v EFPSA (European Federation of Psychology Students Associations).

  Časopis Zumag, ktorý tvoria študenti žurnalistiky Filozofickej fakulty KU, získal v novinárskej súťaži Štúrovo pero 2018 v kategórii vysokoškolských časopisov 3. miesto. Redakciu časopisu Zumag na vyhodnotení súťaže reprezentovala šéfredaktorka Alexandra Jurišová a redaktorka Jana Matiašová, študentky prvého ročníka magisterského štúdia žurnalistiky. V súťaži časopis Zumag, ktorý vychádza od roku 2004, okrem troch prvých miest v minulosti, zaznamenal aj štyrikrát 2. a trikrát 3. miesto.496 Ružomberský fotografický klub Fotoklub RK1924 každoročne organizuje súťaž s názvom Ružomberčania fotografujú, a to pre všetkých neorganizovaných a neprofesionálnych záujemcov a nadšencov fotografie, ktorí majú vzťah k Ružomberku, či už pôvodom, pobytom, prácou alebo štúdiom. Cenu Fotoklubu RK1924, ktorá bola udelená samostatne ako osobitné vyznamenanie, získala v roku 2018 študentka 2. ročníka magisterského štúdia psychológie Barbora Považanová. Ocenená bola jej čiernobiela fotografia lietadla zo Slávnice nápadito pomenovaná ako Záplata.497 V roku 2019 sa redaktori univerzitného PULZ rádia spolu s ďalšími deviatimi vysokoškolskými rádiami zúčastnili súťaže Rádiorallye 2019, v rámci ktorej získali niekoľko ocenení:

  • 3. miesto v kategórii E – Téma Rádiorallye: Moje slušné Slovensko (nahrávka: Moje slušné Slovensko),
  • 3. miesto v kategórii G – BEZ SLOV – Téma: Moja/naša budúcnosť (nahrávka: Time goes by... Späť ku klasike),
  • 4. miesto v kategórii J – Fonorallye – hodnotenie poroty (nahrávka: Športové vyžitie v Bratislave),
  •  5. miesto v kategórii J – Fonorallye – hodnotenie rádií (nahrávka: Športové vyžitie v Bratislave),
  • 6. miesto v kategórii H – Zvučky a jingle (nahrávka: Vianočné jingle PULZrádia).

  Redaktori univerzitnej televízie Unica v rámci súťaže Instelcom obsadili 2. miesto v kategórii relácia – Mačka vo vreci, 2. miesto v kategórii reportáž v teréne Sú Košice pripravené na blížiace sa Majstrovstvá sveta v hokeji a 3. miesto v kategórii Autoportrét. Na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 2019 mladí žurnalisti s časopisom Zumag získali prvé miesto a ďalšie dve prestížne ceny - hlavnú cenu Nadácie Čisté slovo a cenu TASR, v celkovej konkurencii siedmich vysokoškolských časopisov.  Študentka magisterského študijného programu psychológia Katarína Števčeková vydala v roku 2019 úspešnú knihu s názvom Denník písaný horami ... z tiesňovej linky 18300.