Výsledky prijímacieho konania

  Výsledky prijímacieho konania

  VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AKADEMICKÝ ROK 2022-2023

  Výsledky prijímacieho konania dňa 10.5.2022 (71 KB)
  Študijný odbor: Anglistika a amerikanistika
  Výsledky prijímacieho konania dňa 10.5.2022 (82 KB)
  Študijný odbor: Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii-FF
  Výsledky prijímacieho konania dňa 10.5.2022 (65 KB)
  Študijný odbor: Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii-PF
  Výsledky prijímacieho konania dňa 12.5.2022 (64 KB)
  Študijný odbor: Anglistika a amerikanistika
  Výsledky prijímacieho konania dňa 12.5.2022 (86 KB)
  Študijný odbor: Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii-FF
  Výsledky prijímacieho konania dňa 12.5.2022 (84 KB)
  Študijný odbor: Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii-PF
  Výsledky prijímacieho konania dňa 12.5.2022 (84 KB)
  Študijný odbor: Žurnalistika
  Výsledky prijímacieho konania dňa 16.5.2022 (69 KB)
  Študijný odbor: Anglistika a amerikanistika
  Výsledky prijímacieho konania dňa 16.5.2022 (79 KB)
  Študijný odbor: Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii-PF
  Výsledky prijímacieho konania dňa 17.5.2022 (83 KB)
  Študijný odbor: Anglistika a amerikanistika
  Výsledky prijímacieho konania dňa 17.5.2022 (85 KB)
  Študijný odbor: Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii-FF
  Výsledky prijímacieho konania dňa 31.5.2022 (235 KB)
  Študijný odbor: Psychológia
  Výsledky prijímacieho konania dňa 8.6.2022 (211 KB)
  Študijný odbor: Psychológia
  ÚSPEŠNOSŤ NA PRIJÍMACOM KONANÍ (16 KB)
  Študijný odbor: Psychológia
  Výsledky prijímacieho konania z dňa 14.6.2022 (183 KB)
  Študijný odbor: Filozofia
  Výsledky prijímacieho konania z dňa 15. 6. 2022 (180 KB)
  Študijný odbor: Historické vedy
  Výsledky prijímacieho konania z dňa 21. 6. 2022 (163 KB)
  Študijný odbor: Psychológia
  Výsledky prijímacieho konania z dňa 22. 6. 2022 (141 KB)
  Študijný odbor: Psychológia
  Výsledky prijímacieho konania z dňa 23. 8. 2022 (51 KB)
  Študijný odbor: Psychológia
  Výsledky prijímacieho konania z dňa 25. 8. 2022 (39 KB)
  Študijný odbor: Anglistika a amerikanistika
  Výsledky prijímacieho konania z dňa 25. 8. 2022 (33 KB)
  Študijný odbor: Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii-FF
  Výsledky prijímacieho konania z dňa 25. 8. 2022 (33 KB)
  Študijný odbor: Učiteľstvo anglického jazyka v kombinácii-PF
  Výsledky prijímacieho konania z dňa 25. 8. 2022 (35 KB)
  Študijný odbor: systematická filozofia, doktorandské štúdium
  Výsledky prijímacieho konania z dňa 30. 8. 2022 (57 KB)
  Študijný odbor: žurnalistika