Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024 Konferencia

  Digitálny priestor je neoddeliteľnou súčasťou života detí a mladých ľudí. Prináša im mnoho príležitostí, ale aj výziev. Konferencia o využívaní digitálneho priestoru deťmi a mladými je platformou na stretnutie výskumníkov, odborníkov z praxe a zástupcov organizácií, ktoré sa venujú tejto problematike. Cieľom konferencie je zdieľať poznatky a skúsenosti, diskutovať o výzvach a príležitostiach digitálneho sveta a spoločne hľadať riešenia.
  Začiatok (dátum, čas):6. 2. 2024, 10:00
  Koniec (dátum, čas):6. 2. 2024, 16:00
  Usporiadateľ:Filozofická fakulta
  Poplatok:35

  Tematické okruhy

  9:00 – 10:00 Registrácia 10:00 – 10:15 Otvorenie konferencie 10:15 – 12:00 Keynote speakers 12:00 – 13:00 Obed 13:00 – 16:00 Prezentácie a diskusie v dvoch sekciách

  Ďalšie informácie

  Otvorenie registrácie: 20.10.2023 Koniec registrácie: 12. 2023 Oznam o (ne)akceptácii abstraktov: 30.12.2023 Uhradenie konferenčného poplatku: 30.12.2023 Zverejnenie programu: 15.01.2024 Konferencia: 06.02.2024 Dátum odovzdania príspevkov do zborník