Odovzdávanie záverečných prác

Termín odovzdania záverečných prác zostáva nezmenený a prácu je potrebné odovzdať v zmysle harmonogramu akademického roka t. j. bakalárske práce do 31. marca a diplomové práce do 4. apríla 2021.
Začiatok (dátum, čas):29. 6. 2022, 15:30
Koniec (dátum, čas):6. 7. 2022, 15:30