On and Beyond J.R.R. Tolkien

    On and Beyond J.R.R. Tolkien and the Fantasy Genre in the Post-Socialist Central Europe
    Začiatok (dátum, čas):9. 12. 2021, 16:00
    Koniec (dátum, čas):9. 12. 2021, 18:00
    Usporiadateľ:Filozofická fakulta