Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia

    v akademickom roku 2022/2023
    Začiatok (dátum, čas):22. 6. 2023, 0:00

    Čas konania promócií upresníme po ukončení prebiehajúcich štátnych skúšok (po 8. 6. 2023).