Stretnutia s profesionálmi: Martin Kramara

    Katedra žurnalistiky pozýva na diskusiu v rámci predmetu „Stretnutia s profesionálmi“
    Začiatok (dátum, čas):19. 10. 2021, 10:00
    Koniec (dátum, čas):19. 10. 2021, 11:30