Venedlín Javorka / Odborná konferencia

Predstavenie knihy: Vendelín Javorka – Jezuitský kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov
Začiatok (dátum, čas):15. 10. 2021, 9:00
Koniec (dátum, čas):15. 10. 2021, 11:30
Usporiadateľ:Filozofická fakulta