Venedlín Javorka / Odborná konferencia

    Predstavenie knihy: Vendelín Javorka – Jezuitský kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov
    Začiatok (dátum, čas):15. 10. 2021, 9:00
    Koniec (dátum, čas):15. 10. 2021, 11:30
    Usporiadateľ:Filozofická fakulta