Formácia a UPaC

  Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
  UPaC = centrum prijatia = „srdce“ Katolíckej univerzity
  Formácia a UPaC

  Univerzitné pastoračné centrum ponúka široké možnosti aktivít pre študentov. Okrem duchovnej starostlivosti organizuje veľa zábavných, voľnočasových a športových aktivít. Je zázemím aj pre rôzne študentské podujatia, krúžky a iniciatívy. Medzi obľúbené aktivity centra patria výlety v rámci Slovenska a zahraničia.

  Webová stránka UPaC

  Kde nás nájdete?

  Určite nás nájdete v priestoroch suterénu Bloku B, kde sa nachádzajú priestory nášho Univerzitného pastoračného centra. Nemôžem nepripomenúť, že budeme sa stretávať aj na Sústredeniach zo spirituality, ktoré budeme moderovať. Už je len potrebné dodať, že študenti nás zvyknú oslovovať slovom otec, napr. otec Jozef, otec Dušan, otec Róbert… Otcami sa cítime byť aj vnútri, cítime sa byť vašimi duchovnými otcami. Otec je nie len ten, kto plodí, ale aj ten, kto vychováva.

  Ružomberok, Hrabovská cesta 1, Blok B (Mladá generácia)

  Kde nás nájdete

  Kde nás nájdete?