Hana Grellnethová

Hana Grellnethová

Kde ma nájdete

Dekanát filozofickej fakulty

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón: +421918 722 024
Email: hana.grellnethova@ku.sk