Ing. Jozef Macko, PhD.

  Vedúci katedry, Odborný asistent
  Ing. Jozef Macko, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra biológie a ekológie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: jozef.macko@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  10:00 - 12:00

  ORCID

  Profesijná charakteristika

  Osobné údaje:

  Priezvisko meno :    Macko Jozef

  Adresa pracoviska:  Katedra biológie a ekológie, 
                                           Pedagogická fakulta KU v Ružomberku,

                                           Hrabovská 1, 034 01 Ružomberok

  E-mail:                           jozef.macko@ku.sk

  Štátna príslušnosť: Slovenská republika

   

  Vzdelanie a príprava

  Stredoškolské:            Stredná lesnícka škola v Liptovskom Hrádku

  Vysokoškolské Ing.:  Fakulta krajinného inžinierstva SPU v Nitre

  Doktorandské PhD :  Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, odbor všeobecná ekológia

   

  Pracovisko

  Katedra biológie a  ekológie PF KU v Ružomberku