Mgr. Katalin Balogné Bérces, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Website admin, Docentka
  Mgr. Katalin Balogné Bérces, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra anglického jazyka a literatúry

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: Rm F325
  Telefón:
  Email: katalin.berces@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  16:30 - 18:00

  By appointment only (in e-mail) / Len po dohode (e-mailom) (LS 2023/2024) Courses website: bbkruz.blogspot.com

  ResearchGateORCIDAcademia.eduWOS ResearcherSCOPUSGoogle Scholar

  Oznamy pre študentov

  Profesijná charakteristika

  Katalin Balogné Bérces získala v roku 1998 magisterský titul z anglického jazyka a literatúry na Fakulte humanitných vied Univerzity Eötvösa Loránda (ELTE) v Budapešti v Maďarsku a potom začala výskum v doktorandskom programe anglickej lingvistiky (ELTE). Obhajobu dizertačnej práce s názvom Strict CV Phonology and the English Cross-Word Puzzle, s najvyššou kvalifikáciou (summa cum laude) obhájila v roku 2006. (Revidovaná verzia práce bola publikovaná ako monografia v roku 2008 vydavateľom VDM Verlag.) Získala výskumné granty na Katedre lingvistiky, SOAS, Londýn (2001, 2003) a CASTL, Tromsø (2011). Jej oblasť výskumu je fonológia angličtiny, so zvláštnym záujmom o jej slabickú štruktúru a konsonantické procesy. Okrem niekoľkých organizácií (ESSE, HUSSE, ISLE atď.), je členkou Okrúhleho Stola Vládnej Fonológie (Government Phonology Round Table). Je editorkou výslovnosti niekoľkých anglicko-maďarských slovníkov.

  V roku 2006 je spoluautorkou (so Szilárdom Szentgyörgyim, Univerzita Pannon, Maďarsko) Výslovnosti angličtiny (The Pronunciation of English), učebnice (na stiahnutie tu) a digitálneho materiálu v rámci projektu HEFOP (Operačný program Ľudské zdroje) Humanitné konzorcium pre vývoj učebných materiálov na úrovni BA. V roku 2008 vyšla vo vydavateľstve Ad Librum jej učebnica s názvom Dialektológia angličtiny pre začiatočníkov (Beginner's English Dialectology), ktorú je možné od roku 2016 stiahnuť z Maďarskej elektronickej knižnice (tu). V roku 2016 zostavila pre projekt učebnice PPCU učebnicu s názvom Štruktúra angličtiny (The Structure of English) (stiahnuť tu).

  Vyučovala rôzne kurzy anglickej lingvistiky, fonológie, syntaxe a dialektológie na PPKE/PPCU, ako aj na (predtým) ELTE a Univerzite Károliho Gáspára (Budapešť) a (v súčasnosti) Katolíckej univerzite v Ružomberku; hosťovala na univerzite v Edinburghu a teraz je pravidelne pozvanou lektorkou na univerzite Babeş-Bolyai v Cluj-Napoca, Rumunsko. Na Katedre anglického jazyka a literatúry, KU, pracuje od roku 2019, od roku 2020 ako lektorka na plný úväzok.