PhDr. Michal Marťák, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Univerzitný docent
  PhDr. Michal Marťák, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra histórie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: michal.martak@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  14:00 - 15:30

  Konzultácie sú možné kedykoľvek po predchádzajúcej vzájomnej dohode prostredníctvom emailu.

  ResearchGateORCIDWOS ResearcherSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Vzdelanie:

   

  2009 PhD. - Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - slovenské dejiny (2.1.9)

  2004 PhDr. - Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - história

  2001 Mgr. - Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku - učiteľstvo predmetov dejepis/náboženská výchova