Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Hrabovská cesta 1
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: II. poschodie, A237
  Telefón: +421 44 43 26 842
  Email: silvia.kascakova@ku.sk

  Profesijná charakteristika

  Pracovné, organizačné a študijné skúsenosti

  • odborný asistent, učiteľka ZŠ, vychovávateľka,

  • RTVS (Rádio Regina, Devín, Litera) a Rádio Lumen

  • Koordinátorka Detskej univerzity na PF KU v Ružomberku 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

  • Koordinátorka celoslovenskej literárnej súťaže "Slávme to spoločne" 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

  • výskumno-študijné pobyty na Katedre českej literatúry Masarykova univerzita v Brne a Karlova univerzita v Prahe

  Pedagogická činnosť: literatúra pre deti a mládež, didaktika literatúry, kreatívne písanie, tvorivá dramatika, rétorika, práca s literárnym textom