Mgr. Eva Urbanová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  Mgr. Eva Urbanová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra slovenského jazyka a literatúry

  Hrabovská cesta 1B
  03401 Ružomberok

  Kancelária: F311
  Telefón: 0904276010
  Email: eva.urbanova2@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Pondelok
  10:15 - 11:45

  ResearchGateORCIDAcademia.eduSCOPUS

  Profesijná charakteristika

  Pochádzam z nádhernej dediny nachádzajúcej sa medzi Banskou Bystricou a Breznom - z Predajnej. Kvôli svojej "prostrednej" polohe bola kedysi obchodným uzlom a mám pocit, že takýto status pomedznosti pociťujem v rôznych smeroch i ja. Za moje rodné mesto ale od stredoškolských čias považujem Banskú Bystricu, kde som v roku 2005 zmaturovala na Gymnázium Andreja Sládkoviča. V Banskej Bystrici som pokračovala štúdiom slovenského jazyka a literatúry na Univerzite Mateja Bela. V roku 2008 som obhájila bakalársku prácu Ľúbostná lyrika českej a slovenskej moderny pod vedením profesorky K. Krnovej. Poézii som sa venovala aj naďalej a dodnes ďakujem za dôveru docenta J. Tatára, ktorý ma prijal s vlastnou témou diplomovej práce Haiku v kontexte slovenskej poézie, za ktorú som neskôr získala aj Cenu dekana. Toto netradičné japonské básnické umenie ostalo v centre mojej výskumnej pozornosti dodnes. Na UMB som pokračovala pod vedením profesorky K. Krnovej ako interná doktorandka a v roku 2013 som úspešne obhájila prácu týkajúcu sa autorov naturizmu a tzv. básnikov sujetu v medzivojnovom období a získala titul philosophiae doctor. Po ukončení štúdia som pracovala ako literárna kurátorka v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici. Mala som možnosť viesť špecializované hodiny pre žiakov základných i stredných škôl. Venovala som sa tiež akvizičnej a prezentačnej činnosti (besedy, tvorba výstav a expozícií, literárne stretnutia, súťaže, tvorivé workshopy, konferencie atď.). Na Katolíckej univerzite vyučujem staršiu slovenskú literatúru, literatúru národného obrodenia, realizmus, literatúru pre deti a mládež a svetovú literatúru. Mimo iného sa aktívne venujem literárnej kritike. Svoje literárno-kritické texty uverejňujem v zborníkoch a literárnych časopisoch (Vertigo, Vlna, Knižná revue, Platforma, Glosolália, Fraktál a iné). Pracujem tiež ako redaktorka literárnej kritiky v časopise Fraktál. Som tiež autorkou pôvodnej tvorby (básne a literatúra pre deti a mládež). Napísala som knihu pre deti Jeleňatý a Kravatý (2019), ktorá získala ocenenie Debut roka čitateľov Knižnej revue. Moju sci-fi poviedku, ktorá je kapitolkou z prirpavovaného románu, si môžete prečítať v antológii vianočných poviedok 25 autorov a autoriek Dohviezdny večer (2021).