Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 24

  Francesca Rivetti Barbòová: Základy filozofickej antropológie

  Autor/Kolektív:Preložili Ladislav Hučko a Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2008
  ISBN:918-80-8084-322-9

  Francesca Rivetti Barbòová: Základy filozofickej antropológie

  Onto-teológia: Plotinos verzus Heidegger

  Autor/Kolektív:N/A
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-8084-182-9

  Onto-teológia: Plotinos verzus Heidegger

  Rajmund Lullus: Vlastný život. Testament. Vita coaetanea. Testamentum

  Autor/Kolektív:Preložil a úvod napísal Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2006
  ISBN:80-8084-057-1

  Rajmund Lullus: Vlastný život. Testament. Vita coaetanea. Testamentum

  Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského. Vo svetle súčasných komentárov

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
  Rok vydania:2003
  ISBN:80-89039-23-5

  Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského. Vo svetle súčasných komentárov