Mgr. Ján Hrkút, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca pre študentov Mgr. stupňa štúdia na katedre filozofie, Docent
  Mgr. Ján Hrkút, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra filozofie

  Hrabovská cesta 1B
  03401 Ružomberok

  Kancelária: F 317
  Telefón: +421 918 722 071
  Email: jan.hrkut@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  13:00 - 13:45
  Štvrtok
  11:15 - 12:00

  ResearchGateORCIDAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

  Odborné zameranie

  filozofia umenia, analytická estetika, filozofia náboženstva

   

  Vzdelanie

  PhD.  systematická filozofia, 2005 / Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  dizertačná práca: Dynamická štruktúra poznávania u B. F. Lonergana

  školiteľ: prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

  Mgr.  učiteľstvo: estetika-katechetika, 2001 / Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  diplomová práca: Teológ a teologická dynamika antropologickej perspektívy

  školiteľ: prof. Dr. Ivan Kútny

   

  Akademické a vzdelávacie medzinárodné skúsenosti a mobility

  2007 (23.4 - 27.4.) The John Paul II Catholic University of Lublin, Erasmus Teaching Mobility

  2007 (07-08) Roma, Ateneo Pontifico Regina Apostolorum, Facoltà di Bioetica (research stay)

  2006 (30.6. - 1.7.) Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, katedra antropologie: V. antropologické sympozium

  2006 (23.4. - 3.5) Città del Vaticano, Libera Università Maria Santissima Assunta (Università LUMSA), Roma, Socrates - Erazmus Teaching Mobility 

  2005 (1. - 5. October) Kraków, Minerva and Grundtvig Contact Seminar: New Technologies in Adult Education

  2004 Civic Education Project Central Europe - Course Redesign in the Context of the Bologna Process

  2003 (November 3 - December 12) St Giles College, London (language course)

  2003 (22.9. - 12.10) Centrum Aletti Velehrad - Roma, Olomouc (studijní pobyt)

   

  Akademické inštitucionálne skúsenosti

  Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (2003-2007; 2019 - )

  Prodekan pre financie a rozvoj Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (2008-2016)

  Člen pracovnej komisie "Projekt evalvácia vysokých škôl SR", Slovenská rektorská konferencia (2004-2005)

  Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (2003-2007)

   

  Expertízna a posudzovateľská činnosť

  2020-2021, SASPRO, SASPRO 2: Grantový systém Slovenskej akadémie vied, Bratislava

  2009 - VEGA, KEGA: vyžiadané posudzovanie projektov, Ministerstvo školstva SR, Bratislava

  2007 Grant Agency, Academy of Science of the Czech Republic, Grant propossal Assessment