Mgr. Ján Hrkút, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  Mgr. Ján Hrkút, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra filozofie

  Hrabovská cesta 1B
  03401 Ružomberok

  Kancelária: F 317
  Telefón: +421 918 722 071
  Email: jan.hrkut@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  13:00 - 14:00
  Streda
  13:00 - 14:00

  ResearchGateORCIDAcademia.edu

  Profesijná charakteristika

  Odborné zameranie

  filozofia umenia, analytická estetika, filozofia náboženstva

   

  Vzdelanie

  PhD.  systematická filozofia, 2005 / Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

  dizertačná práca: Dynamická štruktúra poznávania u B. F. Lonergana

  školiteľ: prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

  Mgr.  učiteľstvo: estetika-katechetika, 2001 / Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  diplomová práca: Teológ a teologická dynamika antropologickej perspektívy

  školiteľ: prof. Dr. Ivan Kútny

   

  Akademické a vzdelávacie medzinárodné skúsenosti a mobility

  2007 (23.4 - 27.4.) The John Paul II Catholic University of Lublin, Erasmus Teaching Mobility

  2007 (07-08) Roma, Ateneo Pontifico Regina Apostolorum, Facoltà di Bioetica (research stay)

  2006 (30.6. - 1.7.) Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, katedra antropologie: V. antropologické sympozium

  2006 (23.4. - 3.5) Città del Vaticano, Libera Università Maria Santissima Assunta (Università LUMSA), Roma, Socrates - Erazmus Teaching Mobility 

  2005 (1. - 5. October) Kraków, Minerva and Grundtvig Contact Seminar: New Technologies in Adult Education

  2004 Civic Education Project Central Europe - Course Redesign in the Context of the Bologna Process

  2003 (November 3 - December 12) St Giles College, London (language course)

  2003 (22.9. - 12.10) Centrum Aletti Velehrad - Roma, Olomouc (studijní pobyt)

   

  Akademické inštitucionálne skúsenosti

  Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (2003-2007; 2019 - )

  Prodekan pre financie a rozvoj Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (2008-2016)

  Člen pracovnej komisie "Projekt evalvácia vysokých škôl SR", Slovenská rektorská konferencia (2004-2005)

  Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (2003-2007)

   

  Expertízna a posudzovateľská činnosť

  2020-2021, SASPRO, SASPRO 2: Grantový systém Slovenskej akadémie vied, Bratislava

  2009 - VEGA, KEGA: vyžiadané posudzovanie projektov, Ministerstvo školstva SR, Bratislava

  2007 Grant Agency, Academy of Science of the Czech Republic, Grant propossal Assessment